Zasady udostępniania tekstów

Szanowni Czytelnicy,

Nie stawiamy przeszkód w tym, aby udostępniać teksty z naszej strony. W tym przypadku jednoznacznie stawiamy jednak dwa warunki, które są traktowane jako sine qua non:

Primo, należy zwrócić się do nas z prośbą o wyrażenie zgody na korzystanie z tekstów. Kontakt dla zainteresowanych: info@azerbejdzan.eu

Secundo, po udzieleniu przez nas zgody, obok wykorzystanego fragmentu tekstu musi być umieszczona wyraźnie widoczna informacja, iż pochodzi on ze strony azerbejdzan.eu.