Klimat

Mimo stosunkowo niedużej powierzchni, Azerbejdżan posiada 9 stref klimatycznych. Na równinach latem upały i suchość, ciepła z mżącymi deszczami jesień, nie bardzo chłodna i wilgotna zima, dość nierówna, ze zmianami ociepleń i ochłodzeń wczesna wiosna. W górach wielopiętrowe strefy, aż do wiecznych śniegów i lodów, oraz silne kontrasty między słonecznymi i cienistymi, nawietrznymi i podwietrznymi skłonami. Tak w skrócie można opisać cechy klimatu Azerbejdżanu. Ogólnie można powiedzieć, że jest on bliski podzwrotnikowemu.

Lato jest najdłużej trwającym sezonem w Azerbejdżanie. Zaczyna się w końcu maja i trwa do końca września. Dopiero w październiku na równinach i na półwyspie Abşeron wstępuje w swoje prawa jesień – zmniejsza się upał, spada trochę deszczy. Oprócz wyższych partii gór, zima jest raczej łagodna, najbardziej chłodnymi miesiącami są styczeń i luty. Już w początku marca zaczyna się wiosna, która dociera do górskich regionów w kwietniu, a do najwyżej położonych terenów górskich w maju. Masyw Wielkiego Kaukazu jest naturalną przegrodą dla przenikania chłodnych mas powietrza z północy, a Mały Kaukaz odgradza od gorącego tropikalnego z południa. Warunki te stwarzają swoisty ciepły i łagodny klimat.

Najwyższa średnia roczna temperatura występuje na nizinie rozciągającej się między rzekami Kura i Araks oraz nizinie wokół Lənkəran, gdzie przewyższa ona + 14°C, średnia temperatura stycznia na równinach jest plusowa. W górach średnia roczna temperatura obniża się ze zwiększeniem wysokości – na wysokości 2000 m pada do +4 +6°C, wyżej 3000 m opada poniżej 0°C. W najbardziej gorących miesiącach lipcu i sierpniu średnia temperatura na nizinie między rzekami Kura i Araks, na półwyspie Abşeron i w przedgórzach regionu Naxçıvan wynosi +25+27°C, czasem jednak upał osiąga +42+43°C. Już jednak w 100-150 km od Baku, na wysokości 2000 m średnia temperatura lipca wynosi około 15°C, a wyżej 3000 m waha się od +3°C do +9°C.

Opady rozkładają się nierównomiernie. Największa ilość opadów wypada w południowej części niziny wokół Lənkəran – ponad 1800 mm w ciągu roku. Większa część równiny między rzekami Kura i Araks, równinna część regionu Naxçıvan i półwysep Abşeron otrzymują 200-300 mm w ciągu roku, równiny przedgórzy 300-400 mm, przedgórza 400-600 mm, Mały Kaukaz – 600-900 mm, zachodnia część płd. skłonów Wielkiego Kaukazu 800-1400 mm. Stała pokrywa śnieżna w zimie zalega tylko od wysokości 1400-1500 m (w Naxçıvan od 900-1000 m), a długość jej zalegania dochodzi do 50-100 dni w ciągu roku. W najwyższych partiach gór śnieg leży około pół roku, a czasem i dłużej. W wyższych partiach gór należy mieć zawsze ze sobą ciepłą odzież, gdyż nawet w środku lata noce mogą być tam chłodne.