Wiza

Obecnie można uzyskać wizę elektroniczną. Należy przesłać mailem wypełnioną ankietę wizową, skan paszportu (strona ze zdjęciem), skan zdjęcia dla wizy. Czas oczekiwania na wizę wynosi ok. 4-5 dni roboczych. Drogą mailową otrzymuje się wizę, należy ją wydrukować i pokazać pogranicznikom przy przekraczaniu granicy azerbejdżańskiej.

Każda osoba może sama wyrobić sobie azerbejdżańską wizę przez stronę Official Electronic Visa Portal.